Skov- og naturteknikeren

Skov Og Naturteknikeren

Skov- og naturteknikeren. Sikrer naturens fremtid.

Skov- og naturteknikeren hører hjemme i skoven. Sådan har han det. Og det har han nok altid vidst. Skov- og naturteknikeren har en stor lyst til at passe godt på naturen, så andre også kan få glæde af den. Han drømmer om at arbejde mellem skovens vilde dyr og de høje trækroner - og så kan han godt li' at fælde ting.

Skov- og naturteknikeren arbejder med skovdrift og naturpleje i bred forstand og lærer at plante og fælde træer og at bekæmpe skovens ukrudt og skadedyr.

Skov- og naturteknikeren specialiserer sig i natur- og friluftsformidling, biotop- og vildtpleje eller skov- og naturpleje.

Nogle af fagene på skov- og naturteknikerens skema er biologi, formidling, plantekendskab og teknik – og så er der selvfølgelig masser af praktisk arbejde.