Produktionslederen

Produktionelederen

Produktionslederen. Ansvar og optimering i vores landbrug.

Vi tilbyder landbrugets stærkeste lederuddannelse i Danmarks næststørste by. På Vejlby får du de bedste forudsætninger for en produktiv fremtid i et krævende, omskifteligt og højt specialiseret erhverv.

Som produktionsleder er du ansvarlig for den daglige produktionsstyring på et landbrug. Du arbejder selvstændigt, og du er typisk ansat som mellemleder med ansvar for at lede det øvrige personale i det daglige arbejde.

På uddannelsen lærer du at drive en produktion og at lave de økonomiske beregninger, der hører til. Du lærer at analysere og vurdere en produktion og at gennemføre ændringer, der kan gøre den bedre. Nogle af fagene på dit skema er økonomi, praktisk ledelse og produktionsstyring - og vi pakker det hele ind i et af landets bedste studiemiljøer.

Specialerne er i centrum

På Produktionsleder sætter vi specialerne i centrum. Det er din interesse for kvæg, svin eller planter, der driver værket, og derfor bruger vi meget tid på at udbygge din viden inden for din valgte produktionsgren.

På Vejlby har vi nogle af landets dygtigste undervisere inden for de tre specialer. På svinelinjen møder du Andreas Weber - en af forfatterne bag bogen "Svineproduktion", plantelinjen styres af Frode Amstrup, der har mere end 12 års undervisningserfaring på Vejlby, og på kvæglinjen møder du Jens Christian Holgaard, der blandt andet har været med til at skrive bogen "Malkekvæg".

Klik her for at læse om Emil, der er uddannet Produktionsleder fra Vejlby og en af Danmarks bedste svineelever.

PL baner vejen for mere

Når du som faglært landmand vælger at tage Produktionsleder, åbner du ikke bare døren til et godt job som driftsleder. Du tager også det første skridt til en fremtid som selvstændigt erhvervsdrivende, idet Produktionsleder er direkte adgangsgivende til næste trin på lederstigen, Agrarøkonom.

Klik her for at læse mere om uddannelsen Agrarøkonom på Vejlby.

Uddannelsen til Produktionsleder varer 20 uger med holdstart i januar/februar og afslutning lige før sommerferien. I forløbet er indlagt en studietur med østeuropæisk fokus, en række deleksamener, forskellige kongresser og virksomhedsbesøg - og en håndfuld rigtig gode fester.