Jordbrugsmaskinføreren

Jordbrugsmaskinfoereren

Jordbrugsmaskinføreren. Det er for nice at køre traktor.

Jordbrugsmaskinføreren kunne starte en mejetærsker, før han kunne gå. Næsten da. Han er vokset op imellem maskiner, og han er vild med alt med en motor. Jordbrugsmaskinføreren går op i, at tingene er i orden. Han kan reparere det meste selv - og så har han selvfølgelig en yndlingsfarve på sit grej.

Jordbrugsmaskinføreren arbejder med alle de maskiner, du kan finde i landbruget, og han sidder bag rattet, når landmanden skal have høstet eller gødet jorden.

På uddannelsen får jordbrugsmaskinføreren en grundlæggende viden om landbrug. Han lærer at betjene og vedligeholde landbrugs- og entreprenørmaskiner og at lave forskellige småreparationer på maskinerne.

Nogle af jordbrugsmaskinførerens fag er teknik, plantekendskab, økologiske grundprincipper og innovation – og så er der selvfølgelig masser af praktisk arbejde.